אײַערע פֿראַגעס

איר פֿרעגט זיך…

  1. אין וואָס באַשטייט די פּראָגראַם ?
  2. ווער קען אַפּליקירן ?
  3. וויפֿל לעקציעס אַ וואָך זענען דאָ אין דער פּראָגראַם ?
  4. וויפֿל קאָסט די פּראָגראַם ?
  5. צי קען מען קריגן אַ סטיפּענדיע ?
  6. וואָס דאַרף זײַן מײַן מדרגה פֿון ייִדיש ?
  7. צי איז די פּראָגראַם צוגעפּאַסט נאָר פֿאַר יונגע ?
  8. צי איז די פּראָגראַם נאָר פֿאַר אוניווערסיטעט־סטודענטן ?
  9. צי קען איך קריגן אוניווערסיטעט־קרעדיטן אויב איך באַטייליק זיך ?