לערערס

די לערערס (אונטער דער פּעדאַגאָגישער אָנפֿירונג פֿון יצחק ניבאָרסקי) :

 • בתיה בוים
 • אַרנאָ ביקאַר
 • שרון בר־כּוכבֿא
 • מאָריס גלאַזמאַן
 • נאַדיאַ דעהאַן־ראָטשילד
 • אַהרן וואַלדמאַן
 • טל חבֿר־כיבאָווסקי
 • רייזע טורנער
 • רובי מאָנעט
 • גיטעלע מילכבערג
 • יצחק ניבאָרסקי
 • רעזשין נעבעל
 • זשאַן ספּעקטאָר
 • וואַלענטינאַ פֿעדטשענקאָ
 • נאַטאַליע קריניצקאַ